Oznámení stránek

Picture of admin administrátor
Zpracování osobních údajů
by admin administrátor - Thursday, 31 May 2018, 10:57 AM
 

Stránky www.pdqm-skoleni.cz provozuje společnost PDQM, s.r.o., IČ:27870588, která je správcem osobních údajů.

Zpřístupnění kurzu vyžaduje správu Vašich osobních údajů. Spravujeme údaje, abychom mohli řídit přístupy, umožnili věcnou diskuzi mezi účastníky kurzu a sami věděli, na základě jaké ...

Read the rest of this topic
(160 words)
 

Available courses


Kurz vysvětluje, jak správně modelovat procesy, aby byly srozumitelné, jednoznačné a udržovatelné. 

Věnuje se tvorbě procesní mapy a pohledu na proces z pohledu celé organizace, kde procesů je mnoho, jsou vzájemně provázané a procesní mapa musí tyto vazby zachytit.

Naučíte se:

 • Pravidla a průběh modelování - doporučení, jak modelovat v praxi
 • Pravidla srozumitelných procesů
 • Ověření správnost procesů
 • Vzory standardy a příklady
Školení volně navazuje na kurzy BPMN a ArchiMate. Jazyk BPMN je používán jako nástroj detailního modelování procesů, ArchiMate je výborným jazykem pro modelování celé organizace i pro jednodušší modely procesů.

Kurz modelování v jazyce BPMN. 

V kurzu se naučíte správně používat jazyk i pochopíte, jak dělat modely, aby byly srozumitelné a připravené k tomu, pro co se modely vytváří.

 • Kurz je rozdělen na dvě na sebe navazující části:
 • Úvod do jazyka BPMN - přehledné vysvětlení jazyka určené pro všechny, kdo se mají procesy zabývat.

Detaily jazyka - detailní vysvětlení toho, jak jazyk funguje, všech jeho elementů a jejich specifických vlastností.

Úvodní část může být studována samostatně lidmi, kteří sami procesy nebudou vytvářet, ale potřebují modelům rozumět. Druhá část je pro všechny, kteří mají s jazykem aktivně pracovat - nejenom číst, ale také sami tvořit.

Enterprise architektura je královnou business analýzy a ArchiMate je ideálním jazykem pro její tvrobu i správu. ArchiMate ale má nezastupitelné míst i v business analýze, ať už potřebujete připravit zadání pro sw dodavatele, nebo změnit proces.

V kurzu se naučíte používat ArchiMate pro business analýzu i enterprise architekturu. Kruz prochází všechny úrovně jazyka 

 • základní úrovně: business, aplikační technologickou, 
 • rozšiřující: motivační vrstvu a plánování a řízení projektu.

Kurz je určen všem, kteří se zabývají analýzu fungování organizace. analytiků, procesním analytikům, všem pracovníkům IT, ale i manažerům, kteří chtějí nástroj pro popis toho, čemu "šéfují".

Kurz vám představí standard BABOK® a naučí vás, co všechno máte dělat jako business analytik.

A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge® (BABOK®Guide)

Zkouška k získání certifikátu business analytika

Test k získání certifikátu procesního analytika

Kurz projektového řízení. Kurz pokrývá všechny oblasti práce, které by vedoucí projektu měl ovládat. Kostru kurzu tvoří požadavky standardu PMBOK, ale kurz obsahuje mnoho doporučení a zkušeností vyplývajících ze zkušenosti auta, který řadu projektů vedl.

Školení obsahuje řadu příkladů a speciální sekce zaměřené na 

 • Řízení vývoje software 
 • Nákup software do firmy
 • Interní firemní projekty s dopadem na role a úkoly lidí nebo procesy

Kurz je určen zejména manažerům větších firem, kteří odpovídají za rozvoj svého týmu a všem vedoucím pracovníkům v IT odděleních, ať už software vyvíjejí, nebo pořizují.

Vysvětlení, co GDPR přináší za požadavky na firmy a jejich data. Doporučení, jak se na GDPR připravit a neutrácet za něco, za co utrácet nemusíte. Doporučení, kdy je třeba zřídit nebo spolupracovat s pověřencem

Kurz pokrývá dvě blízká témata: úvod do rodiny kurzů CMMI a vysvětlení společných částí. Je součástí všech kurzů k modelům CMMI-DEV CMMI-SVC a CMMI-ACQ.

Kurz standardu poskytování služeb.
Kurz pokrývá požadavky modelu CMMI for Services. Celý kurz se skládá z obecné části společné pro všechny modely CMMI a tohoto kurzu obsahující pouze části specifické pro poskytování služeb.

Kurz GDPR pro interní potřeby Univerzity Karlovy