Oznámení stránek

Zpracování osobních údajů

by admin administrátor -

Stránky www.pdqm-skoleni.cz provozuje společnost PDQM, s.r.o., IČ:27870588, která je správcem osobních údajů.

Zpřístupnění kurzu vyžaduje správu Vašich osobních údajů. Spravujeme údaje, abychom mohli řídit přístupy, umožnili věcnou diskuzi mezi účastníky kurzu a sami věděli, na základě jaké objednávky byly komu kurzy zpřístupněny. Za tímto účelem kromě jména a emailu udržujeme informaci o organizaci, které objednávku hradí a vaši pracovní pozici.

Všechny údaje, které pro zpřístupnění kurzu spravujeme, můžete zkontrolovat a upravit v nastavení uživatelského profilu po přihlášení. Pokud se vám to nebude dařit, můžete se obrátit na správce stránek a žádat jejich opravu nebo odstranění. Vezměte však prosím na vědomí, že některé údaje jsou pro nás nezbytné a účet bez nich nemůžeme ponechat aktivní.

I když věříme, že pro to nikdy nebudete mít důvod, musíme připomenout, že pokud s naším zpracováním nesouhlasíte, můžete se stížností obrátit na ÚOOÚ. Předtím ale prosíme, abyste problém zkusili řešit s námi.

Přejeme příjemný a užitečný čas u našich kurzů.Available courses


Kurz vysvětluje, jak správně modelovat procesy, aby byly srozumitelné, jednoznačné a udržovatelné. 

Věnuje se tvorbě procesní mapy a pohledu na proces z pohledu celé organizace, kde procesů je mnoho, jsou vzájemně provázané a procesní mapa musí tyto vazby zachytit.

Naučíte se:

 • Pravidla a průběh modelování - doporučení, jak modelovat v praxi
 • Pravidla srozumitelných procesů
 • Ověření správnost procesů
 • Vzory standardy a příklady
Školení volně navazuje na kurzy BPMN a ArchiMate. Jazyk BPMN je používán jako nástroj detailního modelování procesů, ArchiMate je výborným jazykem pro modelování celé organizace i pro jednodušší modely procesů.

Kurz modelování v jazyce BPMN. 

V kurzu se naučíte správně používat jazyk i pochopíte, jak dělat modely, aby byly srozumitelné a připravené k tomu, pro co se modely vytváří.

 • Kurz je rozdělen na dvě na sebe navazující části:
 • Úvod do jazyka BPMN - přehledné vysvětlení jazyka určené pro všechny, kdo se mají procesy zabývat.

Detaily jazyka - detailní vysvětlení toho, jak jazyk funguje, všech jeho elementů a jejich specifických vlastností.

Úvodní část může být studována samostatně lidmi, kteří sami procesy nebudou vytvářet, ale potřebují modelům rozumět. Druhá část je pro všechny, kteří mají s jazykem aktivně pracovat - nejenom číst, ale také sami tvořit.

Enterprise architektura je královnou business analýzy a ArchiMate je ideálním jazykem pro její tvrobu i správu. ArchiMate ale má nezastupitelné míst i v business analýze, ať už potřebujete připravit zadání pro sw dodavatele, nebo změnit proces.

V kurzu se naučíte používat ArchiMate pro business analýzu i enterprise architekturu. Kruz prochází všechny úrovně jazyka 

 • základní úrovně: business, aplikační technologickou, 
 • rozšiřující: motivační vrstvu a plánování a řízení projektu.

Kurz je určen všem, kteří se zabývají analýzu fungování organizace. analytiků, procesním analytikům, všem pracovníkům IT, ale i manažerům, kteří chtějí nástroj pro popis toho, čemu "šéfují".

Kurz vám představí standard BABOK® a naučí vás, co všechno máte dělat jako business analytik.

A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge® (BABOK®Guide)

Zkouška k získání certifikátu business analytika

Test trvá 90 minut.

Během testu budete potřebovat možnost vytvořit obrázek business analýzy a uložit ji do odpovědi ve formátu JPG, PNG nebo PDF. Můžete tvořit i rukou, ale pak musíte mít možnost obrázek nahrát.


Test k získání certifikátu procesního analytika.

Test předpokládá a ověřuje znalost:

 • Jazyka BPMN
 • Znalosti procesního modelování v organizaci
 • Základy business analýzy, jehož je procesní modelování součástí
 • Základy struktury enterprise architektury (nejvíce abstraktní úrovně Zachmann Framework)

Test trvá 90 minut.

Během testu budete potřebovat možnost vytvořit obrázek jednoduchého procesu a uložit jej do odpovědi ve formátu JPG, PNG nebo PDF. Můžete tvořit i rukou, ale pak musíte mít možnost obrázek nahrát.

Kurz projektového řízení. Kurz pokrývá všechny oblasti práce, které by vedoucí projektu měl ovládat. Kostru kurzu tvoří požadavky standardu PMBOK, ale kurz obsahuje mnoho doporučení a zkušeností vyplývajících ze zkušenosti auta, který řadu projektů vedl.

Školení obsahuje řadu příkladů a speciální sekce zaměřené na 

 • Řízení vývoje software 
 • Nákup software do firmy
 • Interní firemní projekty s dopadem na role a úkoly lidí nebo procesy

Kurz je určen zejména manažerům větších firem, kteří odpovídají za rozvoj svého týmu a všem vedoucím pracovníkům v IT odděleních, ať už software vyvíjejí, nebo pořizují.

Vysvětlení, co GDPR přináší za požadavky na firmy a jejich data. Doporučení, jak se na GDPR připravit a neutrácet za něco, za co utrácet nemusíte. Doporučení, kdy je třeba zřídit nebo spolupracovat s pověřencem

Kurz pokrývá dvě blízká témata: úvod do rodiny kurzů CMMI a vysvětlení společných částí. Je součástí všech kurzů k modelům CMMI-DEV CMMI-SVC a CMMI-ACQ.

Kurz standardu poskytování služeb.
Kurz pokrývá požadavky modelu CMMI for Services. Celý kurz se skládá z obecné části společné pro všechny modely CMMI a tohoto kurzu obsahující pouze části specifické pro poskytování služeb.

Kurz GDPR pro interní potřeby Univerzity Karlovy